Port Rybacki w Tallinie

Powierzchnia użytkowa
3,080 m2
Projekt
2023-2024
Autorzy projektu
Grupa 5 Architekci, Sirkell & Mall
image

II miejsce w konkursie na Port Rybacki w Estonii

Przedmiotem pracy konkursowej jest zagospodarowanie przestrzenne Portu Rybackiego w mieście Tallinie. Port podlega obecnie intensywnej rewitalizacji, a teren objęty projektem jest częścią nadbrzeżnej promenady w centrum Tallina. Koncepcja przestrzeni miejskiej szczegółowego planu miejskiego przewiduje otwarcie stolicy Estonii na morze. Istniejący teren portu rybackiego, nieformalne miejsce rozładunku i handlu rybami, położone jest w centrum miasta z widokiem na Creative Hub i Stare Miasto. Bezpośrednimi sąsiadami są Hala Widowiskowo- Sportowa Linehall wybudowana na Letnie Igrzyska Olimpijskie 1980r. oraz Estońskie Muzeum Sztuki Współczesnej. Na przyległej działce powstaje hotel Kalasadama 10 i Creative Hub. Po drugiej stronie basenu portowego znajduje się dzielnica mieszkaniowa Kalaranna, kolejne obszary modernizowanego portu łączone są nadmorską promenadą.

image

Projekt konkursowy zakłada budowę portu rybackiego z budynkami kapitanatu portu oraz targu rybnego. W basenie portu powstanie przystań dla jachtów i łodzi motorowych oraz ruchoma kładka piesza zapewniająca ciągłość nadbrzeżnej promenady.

Projekt przewiduje wielofunkcyjne rozwiązanie dwóch budynków użyteczności publicznej i komercyjnej zintegrowanych ze sobą nadmorską promenadą, zewnętrznymi tarasami, basenami i placem. Ideą projektu jest stworzenie horyzontalnego układu przestrzennego wnętrz i zewnętrznych części budynków stanowiącego architektoniczną spójną całość. Funkcje i przestrzeń obiektu układają się w formie warstw i tarasów schodzących od północnego narożnika terenu na południe w kierunku centrum Tallina. Najwyższe elementy zabudowy - dachy i tarasy budynku kapitanatu zstępują w kierunku basenów i tarasu kryjącego funkcję targu rybnego usytuowanego na poziomie przyziemia. Przestrzeń portu jachtowego przenika się z obszarem placu.

Układ zagospodarowania terenu oraz elewacji na działce wpisuje się w formy geometryczne inspirowane siecią rybacką. Począwszy od układu konstrukcji poprzez rysunek posadzki, geometrię fasad i drobnych elementów architektury, ławki czy informacji wizualnej. Sieć jest bazą projektu, którą można odnaleźć wszędzie, tworzy swoistą mega strukturę, jej forma narasta wraz z zagłębianiem się w przestrzeń działki. Początkowo, na rogu budynku targu przy wejściu na bulwar kształt rybackiej sieci jest zasygnalizowany w formie ławek i luźnych linii posadzki. Następnie jej forma zagęszcza się w rysunku płyt posadzki bulwaru oraz elementów sufitu hali targowej. Dach targu, z zagospodarowaną zielenią w geometrycznych donicach nawiązuje swoją formą do nadmorskiej wydmy. Pochyłe donice z wydmową zielenią pozwalają na grę cieni widoczną z wyższych tarasów portu. Geometria elementów dachu i rosnąca na nim zieleń jest wolną interpretacją formy zanikającej w zasypującym ją piasku sieci leżącej na nadmorskiej wydmie. Plac, jako element centralny porządkuje rysunek i pozwala odczuć jego jednoznaczną geometrię. Kulminacją jest budynek kapitanatu portu, tu sieć zostaje przetworzona na plastyczną formę fasady i definiuje ostatecznie formę projektu.

Projektowany budynek portu-mariny jest wielofunkcyjny, mieści w sobie pomieszczenia obsługi portu, restauracje i kawiarnie oraz przestrzeń do wynajmu komercyjnego. Dach wyposażony jest w tarasy dla gości restauracji oraz dla użytkowników sauny. Na poziomie parteru znajduje się zespół SPA z saunami otwierającymi się w kierunku południowym na zewnętrzne baseny. Całość budynku spięta jest pasem szerokich schodów wspinającym się wzdłuż basenów w kierunku północnym na kolejne tarasy aż po dach budynku.

image

Zgodnie ze szczegółowym planem portu budynek targu rybnego wykorzystuje różnice poziomów terenu i poziomu wody i mieści się w przyziemiu. Rozległa otwarta przestrzeń pozwala na dogodne rozplanowanie rynku przeznaczonego na handel rybami. Nowoczesne, otwarte wnętrze wypełnione jest światłem dziennym poprzez liczne świetliki umieszczone w dachu, którego część stanowi jednocześnie jeden z tarasów promenady. Powierzchnie handlowe do wynajęcia wyposażono w lady, chłodnie i zamrażarki oraz odpowiednie pomieszczenia pomocnicze i gospodarcze.

Nadbrzeżna promenada, targ rybny i budynek portu-mariny tworzy spójną urbanistyczną całość przestrzenną z półpublicznym i półprywatnym kąpieliskiem, otwierającym się na publiczny plac. W projekcie przewidziano lokalizację kładki pieszej nad kanałem Kalasadama.

Projekt przewiduje dostęp do pływających łodzi i zaparkowanych łodzi do mariny umieszczonej wzdłuż promenady.

Zapewniono dostęp do promenady plażowej z obu stron dla pojazdów sprzątających, operacyjnych i serwisowych oraz zaopatrzenie targu rybnego. Miejsca parkingowe zlokalizowane są w podcieniu budynku kapitanatu oraz wzdłuż położonej na południu działki rampy przechodzącej w promenadę.

image

Dziękujemy partnerom projektu Sirkel&Mall, Przemysławowi Kaczkowskiemu, Andrzejowi Gomułce, Michałowi Leszczyńskiemu, Rafałowi Zelentowi, Janowi Radwańskiemu, Piret Pallast i Lembit Tork.

Infromacja o cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje niezbędne pliki cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie i śledzące pliki cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób wchodzisz z nią w interakcję. Te ostatnie zstaną ustawione dopiero po wyrażeniu zgody.