Kamienica w Kazimierzu Dolnym

Powierzchnia użytkowa
1,000 m2
Inwestor
prywatny
Projekt
2008 - 2014
Realizacja
2015 – 2016
Współpraca autorska
pracownia GPP Architekci
image

Modernizacja kamienicy "Apteka Lichtsona" przy rynku w Kazimierzu Dolnym

Inwestycja obejmuje przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku położonego przy rynku i narożniku ul. Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym. Istniejący budynek wypełnia w całości teren działek, na których jest usytuowany.

image
image

Pierwszy obiekt w miejscu obecnej kamienicy powstał prawdopodobnie ok. 1618 r. Jako pierwszy przedstawił go na akwareli Zygmunt Vogel w 1794 r. Do początku wieku XX obiekt był kilkukrotnie przebudowywany tracąc portyk ale zachowując bryłę zewnętrzną. Obecny wygląd oraz podział kamienica uzyskała po roku 1922 r., w wyniku zespolenia trzech przylegających do siebie budynków.

image

W projekcie nadbudowy i przebudowy kamienicy „Apteki Lichtsona” na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem użytkowym o funkcji restauracyjnej przyjęto zasadę aby w maksymalnym stopniu zachować istniejącą tkankę budynku. Na tyle na ile pozwala na to nowa funkcja, konstrukcja, stan techniczny budynku oraz wytyczne wynikające z zaleceń ekspertyz projekt wykorzystuje, zachowuje i eksponuje relikty historyczne istniejącego budynku.

image
image

Projekt uzyskał wszystkie wymagane prawem zgody budowlane, w szczególności pozwolenie na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wydane przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Puławach.

Infromacja o cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje niezbędne pliki cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie i śledzące pliki cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób wchodzisz z nią w interakcję. Te ostatnie zstaną ustawione dopiero po wyrażeniu zgody.