Centrum naukowe Ecotech w Lublinie

Powierzchnia użytkowa
6,600 m2
Inwestor
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Projekt
2009
image

Centrum Analityczno - Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku - praca konkursowa

image

Budynek Centrum tworzy wyrastająca ze skarpy trzykondygnacyjna bryła. Jej ostre, ukośne krawędzie tworzą swoistą grę z miękkim opadającym terenem. Przestrzeń pomiędzy bryłą a skarpą została wypełniona delikatną warstwą podwójnej fasady szklanej. W uzyskanej przestrzeni zlokalizowano funkcje: foyer, kawiarni, wielofunkcyjnego holu głównego i klubu profesorskiego. W naturalnym zagłębieniu terenu usytuowano audytorium.

Podstawowym założeniem naszego projektu było stworzenie budynku o charakterze technologicznym, współczesnym, ale również miejsca oferującego bardzo dobre warunki pracy, budynku otwartego, mającego kontakt z naturą, sprzyjającego rozwojowi myśli. Struktura przestrzenna budynku została oparta na modułach i podzielona na pięć zespołów, odpowiadających poszczególnym profilom badawczym. Pomiędzy poszczególne bloki wprowadzono ogrody. Komunikację zlokalizowano w łączącym wszystkie kondygnacje rdzeniu i oparto na systemie kładek. Rdzeń wyróżniono przyjazną okładziną elewacyjną.

image

Wszystkie elementy budynku zostały otoczone od zewnątrz półprzezierną tzw. “skórą” – siatką ze stali nierdzewnej. Siatka, ma na celu zmniejszenie strat ciepła związanych z silnymi wiatrami występującymi na skarpie. W okresie letnim zacienia elewację, dzięki czemu w znacznym stopniu zostaną ograniczone wydatki energetyczne na chłodzenie budynku. W pozostałych elewacjach zastosowano w przewadze beton i szkło czyli materiały trwałe i nie wymagające nakładów remontowo eksploatacyjnych w przyszłości.

image

W budynku zaproponowano ogrzewanie za pomocą pompy ciepła. Pompa zapewni również ciepłą wodę. Na dachu zostaną zamontowane elektrycznie sterowane przesłony z systemem luster, zapewniające dodatkowe oświetlenie słoneczne w przestrzeni holu w okresie zimowym i ograniczające penetrację słońca latem. Przewiduje się również wykorzystanie powierzchni dachu na ustawienie ogniw fotowoltaicznych. Wykorzystanie energii słonecznej proponujemy również do oświetlenia parku, poprzez umieszczenie na specjalnie zaprojektowanych latarniach zestawów baterii słonecznych.

image

Budynek Centrum został w czytelny sposób podzielony funkcjonalnie na wielofunkcyjny ogólnodostępny hol w parterze z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz na pomieszczenia naukowo laboratoryjne z ograniczonym dostępem od kondygnacji +2 do +3. Wejście główne do centrum znajduje się w jego północnej części i jest poprzedzone kameralnym placem o wyróżnionej posadzce. W sąsiedztwie wejścia zlokalizowano recepcję i zespół administracyjny. W przestrzeni parteru zaprojektowano otwartą kawiarnię, ruchomą szatnię aranżowaną w zależności od potrzeb, działającą na zasadzie mobilnych boksów oraz przestrzeń na prezentację osiągnięć ośrodka. Hol główny prowadzi do przeszklonego audytorium.

image

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zaprojektowano ogród. W projekcie wykorzystujemy naturalne walory istniejącej skarpy. Ogród dzieli się na dwie podstawowe strefy kompozycyjne: przylegającą do zachodniej elewacji budynku połać trawnika i ogród kwiatowy. Miękko opadający trawnik podkreśla dynamiczny kształt bryły centrum. Ukształtowana w postaci wielopoziomowych, różnobarwnych kwadratów kompozycja ogrodu kwiatowego nawiązuje do modułowej struktury budynku. Linie ścieżek ukształtowano na różnych wysokościach zgodnie z kierunkiem opadania skarpy i w podziałach zainspirowanych rysunkiem elewacji. Poszczególne poziomy ogrodu łączą schody terenowe i rampy. W zachodniej części działki, na wysokości ogrodu zimowego zapewniono częściowo zadaszoną przestrzeń, oferującą schronienie w upalne dni. Dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu możliwe było wprowadzenie w południowej części obszaru zbiornika wodnego z płynącą wodą oraz kaskad. Teren ogrodu jest wydzielony od otoczenia nowymi nasadzeniami drzew i krzewów.

Infromacja o cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje niezbędne pliki cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie i śledzące pliki cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób wchodzisz z nią w interakcję. Te ostatnie zstaną ustawione dopiero po wyrażeniu zgody.