Centrum Dziedzictwa Historycznego

Powierzchnia użytkowa
2,600 m2
Inwestor
Forum Radunia Sp. z o.o., której udziałowcami są Multi Corporation B.V. oraz Gmina Miasta Gdańska
Projekt
2012
image

Budynek Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska - praca konkursowa

image

Tematem konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej Budynku Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska. Projektując bryłę budynku, skoncentrowaliśmy się na podkreśleniu urbanistycznych i historycznych osi miasta z jednoczesnym zaznaczeniem zmienności jego losów. Budynek wyrasta z ziemi i zielonymi kaskadowymi tarasami wznosi się w kierunku Starego Miasta i Zatoki Gdańskiej, a tarasem widokowym otwiera na panoramę historycznej części miasta. Otwarcia widokowe z wnętrza budynku ukształtowane poprzez wycofane, rozległe przeszklenia zostały tak zaprojektowane, aby – dając niezbędne doświetlenie przestrzeni wewnętrznych – podkreślać jednocześnie główne kierunki patrzenia na wykadrowane elementy architektury miasta.

image

Droga to spacer wzdłuż elewacji budynku podkreślającej i wskazującej główne kierunki osi miejskich oraz powiększające się z każdym krokiem otwarcia widokowe na rogach budynku. Sposób zagospodarowania otoczenia, ze względu na skalę obiektu jak i wielkość działki praktycznie podporządkow any został jego bryle i układowi wynikającym z funkcji. Od strony zlokalizowanego w elewacji południowej wejścia głównego zaproponowano stworzenie otwartego placu miejskiego zintegrowanego materiałem i detalem oraz elementami małej architektury z zagospodarowaniem placu miejskiego między budynkiem muzeum a „Forum Raduni”. Naszą niewielką interwencją jest podkreślenie i odkrycie przepływającej poniżej rzeczki poprzez przeszklone i podświetlone nocą transparentne szklane tafle w posadzce placu.

image

Dziedziniec wewnętrzny przed głównym wejściem do budynku został zaprojektowany jako przestrzeń otwarta o zróżnicowanej materiałowo posadzce. Miejsce to zaprojektowaliśmy jako wielofunkcyjne mini-forum mogące działać podczas różnorakich okazji. Od sezonowych i lokalnych – takich jak ogródek przed muzealną kawiarnią czy miejsce spotkań oraz otwartych ekspozycji, po ponadlokalne – takie jak koncerty, przedstawienia czy pokazy. Dodatkowym elementem zagospodarowania jest kaskadowo opadający taras, jako zielony użytkowy dywan. Poza obsługą komunikacyjną tarasu widokowego na dachu budynku może on również pełnić rolę przestrzeni rekreacyjnej, odpoczynku i widowni dla różnorakich form aktywności miejskiej zachodzących na wewnętrznym dziedzińcu lub placu miejskim. Zwiedzającym dajemy możliwość wejścia po piątej elewacji zielonego dachu i odkrywania z każdym krokiem coraz większej i szerszej panoramy miasta z kulminacją na tarasie widokowym.

image

Wnętrze budynku zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby uzyskać czytelność funkcji przy jednoczesnym powiązaniu widokowym z miastem poprzez podstawowe otwarcia prowadzone w ściśle wyznaczonych kierunkach. Wnętrze budynku zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby uzyskać czytelność funkcji przy jednoczesnym powiązaniu widokowym z miastem poprzez podstawowe otwarcia prowadzone w ściśle wyznaczonych kierunkach. Po wejściu do holu głównego, będącego zwornikiem przestrzennym i komunikacyjnym obiektu kierujemy zwiedzających światłem, formą i materiałem na rozszerzającą się w ich kierunku rampę. Rozpoczynają oni drogę ścieżką edukacyjną biegnącą między ścianą budynku a salą makiety. Z każdym krokiem dzięki multimedialnym oraz stałym umieszczonym w ścianach rampy gablotom zwiedzający poznaje historię dziejów miasta.

Infromacja o cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje niezbędne pliki cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie i śledzące pliki cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób wchodzisz z nią w interakcję. Te ostatnie zstaną ustawione dopiero po wyrażeniu zgody.