Bulwary nad Wisłą w Warszawie

Inwestor
Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt
2009
image

Lewobrzeżny bulwar Wisły w Warszawie na odcinku od Powiśla do Podzamcza - projekt konkursowy, wyróżnienie specjalne

Najpoważniejszym wyzwaniem jest uruchomienie bulwarów jako przestrzeni publicznej, stworzenie zaczynu dla zaistnienia życia miejskiego nad Wisłą. Szansę widzimy w charakterze stolicy, której mieszkańcy, napływający do Warszawy niczym przecinająca ją rzeka, chętnie przeniosą swoją miejską aktywność na nowe, niezagospodarowane dotąd tereny. Dlatego zostały stworzone punkty węzłowe będące miejscami połączenia przestrzeni bulwaru z przestrzenią miejską jak również miejscem głównej aktywności na bulwarze.

image
image
image
image

Pomiędzy projektowanymi punktami węzłowymi (placami) rozciągają się zielone przestrzenie spacerowe. Mieszkańcy chodzą od placu do placu, od atrakcji do atrakcji co motywuje ich do penetracji bulwarów. Przy placach koncentruje się życie kulturalne miasta, tereny spacerowe stanowią przestrzeń rekreacyjną.

image
image

W ramach inwestycji publicznych wzdłuż bulwarów zaplanowano wykonanie połączeń infrastrukturalnych, nawierzchni i elementów małej architektury z minimalną ilością obiektów kubaturowych. Do tak wykształconej „bazy” bulwarów podłączane będą obiekty tymczasowe, barki rzeczne etc. wypełniające bulwary funkcjami finansowanymi z pieniędzy prywatnych. Ze względów budżetowych wszelkie ingerencje w istniejącą formę nabrzeży ograniczono do minimum, jedynie wzbogacając zastany kontekst o elementy zieleni i małej architektury.

image
image
image

Infromacja o cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje niezbędne pliki cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie i śledzące pliki cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób wchodzisz z nią w interakcję. Te ostatnie zstaną ustawione dopiero po wyrażeniu zgody.