15-09-2023 - Wyróżnienie w III edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

13 września br. Jury III edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, przyznało wyróżnienie firmie Carolina Car Company za dokonanie modernizacji Uzdrowiska Abrama Gurewicza.

Dostrzegając głębokość koniecznych kompromisów konserwatorskich przy adaptacji obiektu do nowych funkcji i jego bardzo zły stan techniczny, Jury doceniło podjęcie trudu ocalenia jak największej części zabytkowej substancji i przywrócenia krajobrazowi kulturowemu Otwocka jednego z najważniejszych elementów jego tożsamości.

« powrót